Telefon 723 112 930,   607 716 397
BBTOP = Beran + Buráň. Odborná firma v oboru:
VODA - PLYN - TOPENÍ - KANALIZACE - SERVIS KOTLŮ.
Poskytujeme profesionální služby od r. 1996.

"Kotlíkové dotace 2017 - 2019" - Středočeský kraj

Hlavním cílem Programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017-2019“ je podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.

2. kolo - vyhlášeno 31. 8. 2017

Předmětem dotace přidělované konečným uživatelům dle tohoto Programu bude podpora výměny původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

  • tepelné čerpadlo
  • kotle na tuhá paliva - výhradně biomasa- ruční
  • kotle na tuhá paliva - výhradně biomasa- automatický
  • automatický kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa
  • plynový kondenzační kotel

Dotace bude poskytována konečným uživatelům pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP), tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data.


 

Harmonogram krajské výzvy:

Vyhlášení výzvy: 31. 8. 2017
Zahájení příjmu žádostí: 4. 10. 2017 od 8:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 29. 6. 2018 ve 14:00 hod. (nebo do vyčerpání peněžních prostředků)

Alokace finančních prostředků na krajskou výzvu:
pro tzv. 2. Výzvu na kotlíkové dotace je alokováno celkem 502 233 009,72 Kč.

Žádosti o dotaci budou podávány elektronickou formou.
(zdroj informací - výběr: web Středočeského kraje a web Státního fondu životního prostředí ČR )

Doporučíme Vám vhodnou technologii a realizujeme odbornou montáž
volejte tel: 723 112 930 nebo 607 716 397Bližší informace - tzv. kotlíkové dotace + formuláře a žádosti:

Kontakty:

p. Buráň:   723 112 930
p. Beran:   607 716 397

e-mail:   bbtop@bbtop.cz

 

Vladimír Buráň
Podluhy 158, Hořovice, 268 01

Milan Beran
Podlužská 856, Hořovice, 268 01

O firmě:

BBTOP = Beran + Buráň.
Odborná firma v oboru: VODA - PLYN - TOPENÍ - KANALIZACE - SERVIS KOTLŮ. Poskytujeme profesionální služby od r. 1996.

Zákonné informace:

IČ: 66355184, DIČ: CZ7205192236.
Zápis v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Hořovice, od 19.07.1997, č.j. 3474/2000/CŽÚ - RE63