Nabídka topných systémů

1. Systémy firmy REHAU

2. Teplovodní plynové kotle

3. Jiné zdroje tepla

Systémy firmy REHAU

Pro tuto oblast použití Vám REHAU nabízí systémy a výrobky sloužící k aplikaci uvnitř domu. Naše nabídka zahrnuje systémy pro podlahové a stěnové vytápění, napojení otopných těles, rozvody pitné a užitkové vody, průmyslové rozvody a jiné. Kromě těchto "standardních systémů" nabízíme však také zajímavé řešení pro vytápění/chlazení sportovních a průmyslových ploch a hal. Pro oblast odvodu kanalizační vody uvnitř budovy dodáváme klasický systém HT a odhlučněný systém RAUPIANO redukující hluk vznikající při průtoku splaškové vody. K odvodu dešťové vody ze střech slouží náš systém okapů z PVC. Rozsáhlý sortiment je doplněn systémem pro odtah spalin. REHAU zajišťuje kvalitu a bezpečnost všech systémových komponentů svým know-how a garantuje jí svými záručními listy. Montážní a projekční firmy, které s námi spolupracují, absolvují ucelený systém školení a seminářů. REHAU poskytuje projekčním a inženýrským firmám vlastní projekční program pro navrhování a výpočet systému ústředního vytápění, podlahového vytápění a sanity. (text a foto převzaty z CD katalogu firmy)Kontakt na firmu REHAU CZ s.r.o. : http://www.rehau.cz

1. Obchodní ředitelství Praha, 251 70 Čestlice, Tel. : 272 190 111; 136 ; 142 ; Fax: 272 680 169 ; 272 190 198 Email : gt@rehau.cz

2. Obchodní ředitelství Brno, Obchodní 117 Vídeňská 122, 619 00 Brno ,Tel. : 547 425 590 547 425 588 Fax. : 547 425 589

Podlahové vytápění

podlahové vytápěníVzorová ukázka pokládky potrubí podlažního otopného systému ve velkých halách (převzato z katalogu firmy).

podlahové vytápění Položený systém připravený k pokládce podlahového materiálu

podlahové vytápěníTechnika spojování potrubních systémů firmy Rehau, s.r.o. Specifikum tohoto systému spočívá v rychlé a dokonalém provedení lisovaných spojů v plastových materiálech.
Montáž pomocí násuvné objímky REHAU je nerozebiratelné spojení, tzn. může být použito pod omítku a v betonové mazanině bez revizní šachty. Základem této spojovací techniky je tzv. "paměťový efekt", schopnost zpětného smrštění trubky RAUTHERM S. Trubka PE-Xa je za studena rozšířena a nasazena na příslušný fitink a následně slisována s násuvnou objímkou. Tato spojovací technika smí být použita pouze s odpovídajícími REHAU-fitinky a trubkami RAUTHERM S. Montáž smí být provedena pouze s REHAU-nářadím.
Přednosti:
- nerozebiratelné spojení
- těsnost a konečný stav spojení lze vizuálně kontrolovat
- je možno použít i zbytkové délky - nevzniká žádná ztráta následkem odřezků
- nevzniká žádná významná tlaková ztráta ve fitinku
- jednoduchost a rychlost tvorby spoje
- možnost pokládat i přímo pod omítku či do podlahy

trubka Rauhtherm_S Trubka RAUTHERM S Základem našeho systému je vynikající topenářská trubka RAUTHERM S ze zesíťovaného polyethylenu PE-Xa. Pomocí zesítění dochází k vylepšení již tak dobrých vlastností PE, zejména se to týká teplotní a tlakové odolnosti, odolnosti proti vzniku trhlin a rázové houževnatosti při nízkých teplotách. Koextrudovaná závěrná vrstva pro kyslík je z etylvinylalkoholu (EVAL), polymeru s nejvyšším závěrným účinkem. Adhezní vrstvou mezi základní trubkou a závěrnou vrstvou je dosaženo pevného přilnutí. Co se týká pevnosti proti oděru má vrstva EVAL vysoké rezervy a je proto schopna odolat i těm nejtvrdším podmínkám na staveništi.


Vlastnosti materiálu :

Bližší informace k jednotlivým systémům najdete na firemních stránkách firmy REHAU CZ

Stěnové vytápění

mokrý způsob Díky nízkým povrchovým teplotám a rovnoměrnému rozdělení teploty po celé ploše stěny zajišťuje REHAU systém stěnového vytápění optimální pocit teplotního komfortu. REHAU stěnové vytápění může být použito ve všech typech budov. Lze ho také kombinovat s podlahovým vytápěním a použít ten samý rozdělovač. REHAU systém stěnového vytápění lze podle polohy stěny, na které bude vytápění upevněno, dělit na vytápění vnější stěny (je nutná dodatečná tepelná izolace) nebo jako vytápění vnitřní stěny (u oboustranně stejným způsobem vytápěných místností není dodatečná tepelná izolace nutná). Podle zpracování je rozlišováno dále mezi suchým a mokrým způsobem. Na rozdíl od povrchů podlahy nejsou plochy stěn přímými kontaktními plochami. Z tohoto důvodu mohou být povrchové teploty stěn vyšší. K zachování kritérií komfortu by však neměla být povrchová teplota vyšší než 35 oC.

Mokrý způsob: Topné trubky RAUTHERM S jsou na zdi nainstalovány ve vodící liště. Ta je ke zdi přichycena šrouby a je uložena pod omítkou do cementu nebo vápencocementové malty. (viz obr. nahoře)


suchý způsob Suchý způsob: Trubky RAUTHERM S 12x2,0mm jsou uloženy v sádrokartonových deskách s vyfrézovanými drážkami, které je přichyceny na dřevěné nebo kovové podkladové konstrukci. Sádrokartonové desky po natření barvou tvoří vlastní stěnu. Systémová deska je z polystyrénové pěny a splňuje požadavky na izolační materiály pro tepelnou izolaci. Systémová deska s nakašírovanou polystyrénovou pěnou PST 17/15 na spodní straně navíc splňuje požadavky na izolační materiál pro kročejovou izolaci. Optimálně umístěné výstupky na desce umožňují extrémně flexibilní vedení trubek a tím i bezproblémovou instalaci v místnostech se sloupy, šikmými stěnami či výstupky a arkýři. Výstupky mají lehce kónický tvar , tak aby byla trubka mezi nimi pevně fixována. Mezi jednotlivými výstupky je můstek, který nadzvedává topnou trubku o 5mm a umožňuje tím kompletní obalení topné trubky betonovou mazaninou.
Bližší informace k jednotlivým systémům najdete na firemních stránkách firmy REHAU CZ

Vytápění průmyslových hal

vytápěni_průmyslových hal Použití plastového podlahového vytápění pro vytápění skladových, výrobních a jiných hal se za posledních několik let značně rozšířilo. Firma REHAU dodává systémy, které jsou charakteristické vysokou kvalitou, úsporností provozních nákladů a přijatelnou pořizovací cenou.

Přednosti našeho systému:


Bližší informace k jednotlivým systémům najdete na firemních stránkách firmy REHAU CZ


Odkaz na informace o podlahovém a stěnovém vytápění značky PEDOTHERM.CZ

Vytápění sportovních hal

sportovní hala Pro oblast vytápění sportovních hal vyvinula firma REHAU systémy, který jsou vhodné nejen pro klasické podlahové krytiny, ale i pro systém pružné podlahy. Systémy se vyznačují velmi rychlou a jednoduchou pokládkou, energetickou úsporností, nedochází k víření prachu a podporují architektonickou volnost.
Přednosti :
- nízké provozní náklady
- chlazení/vytápění bez výskytu průvanu
- nižší a energeticky výhodnější hladina teploty na přívodu
- rychlost montáže, přizpůsobení se tvaru budovy
- kompletní podpora při plánování a montáži

Bližší informace k jednotlivým systémům najdete na stránkách firmy REHAU CZ

Trubky pro průmyslové rozvody

rozvod TUV Trubky pro průmyslové rozvody Ve stále větším počtu průmyslových odvětví, jako například v automobilovém, chemickém a energetickém průmyslu, jsou používány RAUPEX-trubky pro průmyslové rozvody. Jedná se o REHAU systém vhodný pro rozvody průmyslové studené a teplé vody, stlačeného vzduchu, nehořlavých plynů a jiných materiálů. RAUPEX trubky jsou vyráběny z prakticky nezničitelného materiálu (PE-Xa). Můžete realizovat veškeré Vámi požadované instalace, ať flexibilní nebo pevné, v budově či v zemi, instalace pro vysoké nebo nízké teploty. Trubní rozvody jsou dodávány v různých barvách, aby nemohlo dojít k záměně vedení. Tak můžete okamžitě identifikovat jednotlivé rozvody. Díky technice spojování pomocí násuvné objímky se zkracuje razantně čas instalace, např. oproti ocelovým rozvodům až o 60%. Pro speciální oblasti použití jako je např. rozvod kyselin nebo louhů nabízíme techniku spojování pomocí elektrotvarovek. Velmi často je nutno instalovat dodatečné rozvody (např. dojde-li k přesunutí strojů). S REHAU zavrtávací spojkou je instalace dodatečných rozvodů otázka několika minut, tuto dodatečnou instalaci lze provést i pod tlakem bez nutnosti odstavení výroby. Přednosti : stálá těsnost – žádné ztráty energie, nepodléhají korozi malá váha trubek, tím je podstatně také zkrácen čas potřebný pro montáž vynikající odolnost proti chemikáliím použitelný od –40 oC do +95 oC rozsáhlý sortiment tvarovek, fitinků, nástrojů a dalšího příslušenství


Bližší informace k jednotlivým systémům najdete na stránkách firmy REHAU CZ

Vytápění trávníků a jiných povrchů

trávníky Systém vytápění trávníků je dodávám jako část uceleného programu, do kterého patří také drenážní systémy, zavlažovací systém a sedačky. Účelem systému je zajistit provozuschopnost hřiště i při teplotách pod bodem mrazu nebo v případě sněžení. Navíc zamezuje promrzání hrací plochy a tím snižuje riziko poranění hráčů. V dnešní mediální době znamená odložení zápasu pro klub nemalé ztráty. Například v Německu je vytápění trávníku povinné pro všechny prvoligové stadióny. Přednosti : dlouhá životnost a kvalitní komponenty (trubka z VPE-Xa, násuvná objímka, vodící lišta RAILFIX, předizolovaný Tichelmann-systém) jednoduchá a snadná oprava trubek při poškození (např. při hloubkové úpravě trávníku, atd.) rychlost pokládky, ohebnost potrubí, vyškolené montážní firmy dlouhá životnost, odolnost proti korozi možnost regulace nízké provozní náklady bezhlučný provoz technická podpora a pomoc při projekci (plánování probíhá individuálně pro každou stavbu ve spolupráci s krajinným architektem) řada referencí z celého světa dodávky Just in time Pro bližší seznámení s tímto systémem

Valid XHTML 1.1